Senin, 28 Maret 2016

Wajib Tau!! Ancaman Wanita Suka Pamer Perhiasan, Muslimah Harus Baca Ini !!!

 wanita yang Memamerkan Perhiasannya. “Telah mengabarkan kepada kami, Wahb bin Bayan. Telah menggambarkan kepada kami, Ibnu Wahb. Telah memberitakan kepada kami, Amru bin al - Harits, kalau Abu Usyanah—yakni al - Ma’arifi—menceritakan kepadanya, kalau dia mendengar Uqbah bi Amir mengabarkan kalau Rasulullah Saw. melarang saudaranya mengenakan perhiasan dan juga sutra. dia bersabda, ‘Jika kamu mau menggunakan perhiasan surga dan juga kain sutra - Nya, hingga janganlah kamu memanfaatkannya di dunia.” (HR. Nasa’i).

Ancaman kepada wanita yang Memamerkan Perhiasannya
“telah mengabarkan kepada kami, Ali bin Hujr. Telah menggambarkan kepada kami, Jarir dari Manshur. Telah menggambarkan kepada kami, Muhammad bin Basysyar. Telah menggambarkan kepada kami, Abdurrahman. Telah menggambarkan kepad kami, Sufyan dari Manshur, dari Rab’l dari istrinya, dari kerabat wanita Hudzaifah. dia berkata, ‘Rasulullah Saw. berkhutbah dihadapan kami. ‘Wahai kalangan perempuan, tidakkah kamu itu mengenakan perhiasan perak. Sesungguhnya, tidak terdapat seseorang wanita yang mengenakan perhiasan emas setelah itu ditampakkan (didepan orang laki - laki), kecuali wanita itu hendak disiksa oleh Allah karenanya. (HR. Nasa’i).

Kaum wanita condong suka kepada perhiasan, baik berbentuk emas, perak dan juga sebagainya. Kecintaan wanita terhadap perhiasan dapat dikatakan tidak terdapat batasnya. Selam mereka sanggup membelinya buat membuat cantik diri, hingga kemauan mempunyai bermacam - macam perhiasan tidak hendak sempat surut.
Sebenarnya perhiasan berbentuk emas ataupun perak menggambarkan perihal yang tidak dilarang buat dipakai oleh seseorang perempuan. walaupun demikian, Islam senantiasa berikan ketentuan terpaut trik seseorang wanita dalam menggunakan perhiasan.

Salah satu ketentuan yang butuh dicermati oleh kalangan wanita dalam menggunakan perhiasan merupakan motif mereka. walaupun Islam membolehkan kalangan wanita menggunakan perhiasan berbentuk emas dan juga sebagainya, namun bersumber pada hadits tersebut, Islam melarang kalangan wanita menggunakan perhiasan apabila motifnya cuma buat pamer demi menarik atensi orang lain, paling utama kalangan laki - laki.

Saat ini, tidak sedikit kalangan wanita yang menggunakan perhiasan dengan motif memamerkan kekayaan mereka ataupun menarik atensi orang lain. apabila aksi mereka bersumber pada motif tersebut, hingga perhiasan yang kerap dipakai malah jadi perihal yang mampu mengundang bahaya, baik berbentuk perampokan ataupun ancaman Allah Swt. 


Sumber:
http_cukuptau_com/naudzubillah-wahai-ukhti-baca-ini-inilah-ancaman-bagi-perempuan-yang-suka-pamer.html

Baca Juga

Wajib Tau!! Ancaman Wanita Suka Pamer Perhiasan, Muslimah Harus Baca Ini !!!
4/ 5
Oleh
Tampilkan Komentar
Sembunyikan