Kamis, 26 Mei 2016

SUBHANALLAH Pakai Jilbab di Luar Rumah, Lepas Jilbab di Dalam Rumah, Sudah Benarkah?Bantu Share Ya

 manusia itu terlahir bagaikan makhluk yang tidak ketahui apa - apa. tetapi allah memberikannya ide bagaikan modal buat pelajari pengetahuan. pengetahuan jadi bekal buat beramal.

dengan ketahui bumbu dapur dan tehnik memproses santapan, seseorang insya allahakan lihai dalam memasak. dengan kekokohan membaca, seorang anak insya allah mampu memperluas cakrawala lewat bermacam novel. dengan ketahui pengetahuan kedokteran, seorang dokter insya allah hendak mampu mengobati penderita. dengan pengetahuan tehnik, seorang ilmuwan insya allah mampu membangun jembatan yang kuat.

demikian pula dengan pengetahuan agama. hari ini bisa jadi aja kita sudah ketahui masalah a, jadi kita mengamalkannya. kemudian esok, kita ketahui masalah b, kemudian kita mengamalkannya. demikianlah senantiasa hingga kita wafat dunia. pengetahuan itu bermanfaat karna berbuah amal salih. apa gunanya pengetahuan apabila tidak diamalkan?

18 kelompok orang
hijab ialah satu diantara syariat islam yang bermanfaat melindungi kehormatan perempuan. seluruh aur4t ditutup dari pemikiran lelaki yang tidaklah mahram, dimana pula itu.

allah swt berfirman dalam quran tulisan an nur ayat 31, yang maksudnya :

“katakanlah pada sebagian perempuan beriman, ‘hendaklah mereka menahan pemikirannya, dan kemaluannya, dan jangan hingga mereka memperlihatkan perhiasannya, terkecuali yang (universal) nampak dari kepadanya. dan hendaknya mereka menutupkan kain kerudung ke dada mereka. dan jangan hingga memperlihatkan perhiasannya terkecuali pada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra - putra mereka, putra - putra suami mereka, saudara - saudara lelaki mereka, putra - putra kerabat lelaki mereka, putra - putra kerabat perempuan mereka, wanita - wanita islam, budak - budak yang mereka punyai, pelayan - pelayan lelaki yg tidak mempunyai hasrat (pada perempuan) , ataupun kanak - kanak yang belum ketahui menimpa aur4t perempuan. dan jangan hingga mereka memukulkan kaki mereka biar di tahu perhiasan yang mereka menyembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekaligus pada allah, wahai sebagian orang yang beriman supaya kamu mujur. ” (qs. an - nur : 31)

ayat diatas merinci sebagian orang. seorang perempuan muslimah dapat melepas hijab dihadapan mereka. ayo kita runut berulang :
suami.
ayah.
ayah suami (mertua).
putra (anak lelaki kandung).
putra suami (anak lelaki tiri).
kerabat lelaki.
putra kerabat lelaki (keponakan lelaki dari kerabat lelaki).
putra kerabat perempuan (keponakan lelaki dari kerabat perempuan).
wanita - wanita islam.
budak - budak.
pelayan - pelayan lelaki yg tidak mempunyai hasrat (pada perempuan) *)
kanak - kanak yang belum ketahui menimpa rambut/aurat perempuan.

“diharamkan atas kamu (mengawini) ibu - ibumu, anak - anakmu yang perempuan, saudara - saudaramu yang perempuan, saudara - saudara bapakmu yang perempuan, saudara - saudara ibumu yang perempuan, kanak - kanak perempuan dari saudara - saudaramu yang lelaki, kanak - kanak perempuan dari saudara - saudaramu yang perempuan, ibu - ibumu yang menyusui kamu, kerabat perempuan sepersusuan, ibu - ibu isterimu (mertua) , kanak - kanak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang sudah kamu campuri. tetapi apabila kamu belum campur dengan isterimu itu (dan telah kamu ceraikan) jadi tidak berdosa kamu mengawininya ; (dan diharamkan bagimu) isteri - isteri anak kandungmu (menantu) ; dan juga menghimpunkan (dalam pernikahan) 2 perempuan yang bersaudara, kecuali yang sudah berlangsung pada masa dulu sekali. sesungguhnya allah maha pengampun lagi maha penyayang. ” (qs. an - nisa : 23)

menimpa pada tulisan an - nisa diatas, dipaparkan perempuan yang jadi mahram buat seseorang lelaki. ayo kita runut berulang.
bunda.
anak perempuan.
kerabat perempuan.
kerabat bapakmu yang perempuan (tante/bibi).
kerabat ibumu yang perempuan (tante/bibi).
anak perempuan dari saudaramu yang lelaki (keponakan perempuan).
anak perempuan dari saudaramu yang perempuan (keponakan perempuan).
bunda susuan.
kerabat perempuan sepersusuan.
mertua perempuan (bunda mertua).
anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang sudah kamu campuri (anak tiri yang ibunya sudah dinikahi oleh si lelaki dan sudah ia setubuhi dalam jalinan nikah itu).

dari perincian dalam tulisan an - nisa itu, mampu dimengerti bahwa mahram buat seorang perempuan ialah:
anak lelaki kandung.
ayah kandung.
kerabat lelaki kandung.
keponakan lelaki.
om/paman.
anak susuan.
kerabat lelaki sepersusuan.
menantu lelaki.
ayah tiri (bunda sang anak perempuan sudah menikah lalu terpaut badan dengan suami barunya itu. dengan perihal tersebut, sang ayah tiri sudah jadi mahram buat sang anak perempuan. namun, apabila sang bunda dan suami barunya sang ayah tiri itu belum terpaut badan lalu pada kesimpulannya berpisah, jadi sang ayah tiri tidaklah mahram buat sang anak perempuan).

buat ketahui dihadapan siapapun seorang perempuan muslimah dapat melepas jilbabnya, tulisan an - nur : 31 dan tulisan an - nisa : 23 bersama lengkapi keduanya. oleh karenanya, apabila kita padukan keduanya, jadi mampu kita mengenal bahwa seorang perempuan muslimah dapat melepas jilbabnya dihadapan:
suami.
ayah kandung.
ayah suami (mertua).
putra - putra (anak lelaki).
putra - putra suami (anak tiri).
kerabat lelaki kandung.
putra - putra kerabat lelaki (keponakan lelaki).
putra - putra kerabat perempuan (keponakan lelaki).
anak lelaki kandung.
om/paman.
anak susuan.
kerabat lelaki sepersusuan.
menantu lelaki.
ayah tiri (bunda sang anak perempuan sudah menikah lalu terpaut badan dengan suami barunya itu. dengan perihal tersebut, sang ayah tiri sudah jadi mahram buat sang anak perempuan. namun, apabila sang bunda dan suami barunya sang ayah tiri itu belum terpaut badan lalu pada kesimpulannya berpisah, jadi sang ayah tiri tidaklah mahram buat sang anak perempuan).

terkecuali 14 orang mahram itu, terdapat lagi sebagian orang yang dihadapannya seorang perempuan muslimah dapat buka hijab, ialah :
wanita - wanita islam.
budak - budak.
pelayan - pelayan lelaki yg tidak mempunyai hasrat (pada perempuan).
kanak - kanak yang belum ketahui menimpa rambut/aurat perempuan.
dengan perihal tersebut, totalnya jadi 18 kelompok orang.
berjilbab tanpa terdapat mengenali tempat

hanya dihadapan 18 kelompok diatas aja seorang perempuan muslimah dapat buka jilbabnya. menimpa dihadapan selebihnya, jadi aur4t wajib ditutup. itu berlaku dimana pula, tanpa terdapat mengenali tempat ; didalam maupun diluar tempat tinggal.

apabila terdapat lelaki non mahram didalam tempat tinggal, si muslimah wajib tutup auratnya biar tidak nampak oleh sang lelaki. namun apabila sang lelaki telah berangkat, ia dapat berulang melepas jilbabnya.
semisal dalam tiap harinya :
* hindun dan suaminya kedatangan tamu, sejoli suami - istri. hindun wajib berjilbab dan tutup auratnya dikala terdapat dihadapan tamunya itu.
zainab, bapak, dan juga ibunya berkunjung ke rumah kakak wanita zainab yang telah menikah. sepanjang sebagian jam mereka berposisi di situ. abang ipar zainab tidaklah mahram untuk zainab, sampai - sampai zainab senantiasa harus menutup aur4t kala di hadapan abang iparnya, walaupun itu di dalam rumah kakaknya seorang diri.
* sarah lagi berposisi di kamar kala adik lelakinya tiba berbarengan sahabat lelakinya. mereka berdua setelah itu masuk rumah dan juga duduk mengobrol di ruang tamu. kamar sarah berposisi di samping ruang tamu, sampai - sampai pintu kamarnya tersambung dengan ruang tamu. karenanya, apabila sarah mau keluar kamar dikala itu, ia harus berjilbab dan juga menutup aur4t karna sahabat adiknya lagi berposisi di ruang tamu.
* maryam senantiasa menyapu pekarangan rumahnya tiap pagi. pekarangan rumah itu pas berposisi di tepi jalur; kendaraan lalu - lalang di situ. dengan demikian, maryam harus berjilbab dan juga menutup rambut/aurat kala menyapu pekarangan rumahnya.
jadi, seseorang muslimah harus menggunakan hijab dan juga menutup aur4tnya apabila terdapat lelaki yang bukan mahramnya ataupun orang yang tidak terkategori dalam 18 kalangan yang telah kita sebutkan di atas. itu harus dicoba di dalam rumah ataupun di luar rumah.
mudah - mudahan jadi ilmu yang berguna.

catatan:
*) menimpa poin pelayan pria yang tidak memiliki kemauan terhadap perempuan (’التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَال ’) terdapat 3 kriterianya, ialah:
lelaki baligh (allah sebut rijal) ,
hidupnya tergantung ke teman (tidak dapat mandiri) ,
tidak mempunyai syahwat terhadap perempuan. serupa orang ideot, orang impoten yang tidak memiliki gairah, ataupun orang edan. (tafsir as - sa’di, 566)


(sumber: 9trendingnews.blogspot.com)

Baca Juga

SUBHANALLAH Pakai Jilbab di Luar Rumah, Lepas Jilbab di Dalam Rumah, Sudah Benarkah?Bantu Share Ya
4/ 5
Oleh
Tampilkan Komentar
Sembunyikan