Senin, 11 Juli 2016

MAHA BESAR ALLAH,!! "HARI INI ISLAM JADI AGAMA TERBESAR DI DUNIA" TOLONG DI SHARE MOMENT TERPENTING INI....

 dalam tulisan - tulisan ataupun ceramah - ceramah, senantiasa diucap kalau kristen ialah agama amat besar didunia. hari ini, istilah itu tidak berlaku lagi. karna pergantian agama dunia telah membagikan perihal yang lain. ayo kita perhatikan sebagian dalil di dasar ini.

jumlah penduduk dunia (2013) ialah 7. 021. 836. 029. sebaran bagi agama ialah : islam 22. 43 persen , kristen katolik 16. 83 persen , kristen protestan 6. 08 persen , orthodok 4. 03 persen , anglikan 1. 26 persen , hindu 13. 78 persen , buddhist 7. 13 persen , sikh 0. 36 persen , jewish 0. 21 persen , baha’i 0. 11 persen , yang lain 11. 17 persen , non agama 9. 42 persen , dan juga atheists 2. 04 persen (www. 30 days. net).

terlebih lagi pula di katakan kalau jumlah penganut islam pada 2012 ialah 2. 1 milyar. sebaliknya jumlah penganut kristen dan juga protestan ialah 2 milyar. sampai - sampai islam saat ini ini, biarpun dibanding dengan penganut kristen dan juga protestan sekalipun, sudah jadi agama amat besar didunia (www. religiouspopulation). subhanallah.

penduduk dunia (2011) berkembang 137 persen dalam satu dekade amat akhir, dimana kristen berkembang beberapa hanya 46 persen , demikian kebalikannya, islam berkembang beberapa 5 kali lipatnya : 235 persen. (the almanac book of facts, 2011). disebutkan, apabila trend pertumbuhan ini senantiasa berjalan, diprediksikan pada th. 2030, 1 dari 3 warga dunia ialah orang islam. (www. muslimpopulation. com).

diliat per daratan, bagi informasi un (2012) , mulai semenjak th. 1989 sampai th. 2012, pergantian jumlah penganut agama islam yang amat kilat berlangsung di australia dan oceania/pacific 257. 01 persen ; kemudian berturut - turut diiringi oleh eropa 142. 35 persen ; amerika 25 persen ; asia 12. 57 persen ; afrika 2. 15 persen ; dan amerika latin 4. 73 persen (www. 30 - days. net).

bagi the almanac book of facts (2011) , dalam 10 th. amat akhir, warga dunia jadi tambah beberapa 137 persen. dimana penganut agama kristen jadi tambah beberapa 46 persen. lagi penganut agama islam jadi tambah beberapa 235 persen (www. geocities. com).

sampai diambil kesimpulan bahwa islam ialah agama dengan pertumbuhan penganut yang amat besar didunia, masing - masing tahunnya. pada 1990 sampai 2000, diperkiraan sekitaran 12. 5 juta orang dari bermacam - macam agama, geser ke agama islam. (guinness book of world records, 2011).

pergantian islam yang sangat kilat ini disebabkan oleh 2 aspek utama. kesatu, oleh tingkatan kelahiran (fertility rate) yang besar di negara - negara dengan sebagian besar warga muslim.

ke - 2, oleh jumlah sebagian orang yang geser (conversion) dari agama lain ke agama islam yang pula besar, terlebih di amerika, eropa dan australia dalam 20 th. amat akhir (the almanac book of facts, 2011).

bagi hasil poll (2012) di amerika, di tahu sekitaran 200. 000 orang masing - masing tahunnya geser dari agama kristen ke agama islam. (www. usislam. org)

satu riset oleh faith matters (2011) di inggris, di tahu bahwa dalam 10 th. amat akhir, diprediksikan jumlah orang inggris yang geser dari agama lain (kristen) jadi penganut agama islam ialah beberapa 5. 000 orang masing - masing th. (http : // insideislam. wisc. edu).

berkaitan dengan pergantian islam yang kilat ini, bagi cnn, penganut kristen kian tidak yakini kebenaran ajaran agama mereka. demikian kebalikannya penganut islam, keyakinan pada kebenaran agama mereka kian meningkat.

di indonesia tidak di tahu dengan tentu jumlah seluruhnya muallaf. namun penganut agama lain yang geser ke agama islam merupakan fenomena sosial yang riil dan trennya senantiasa meningkat. diprediksikan masing - masing th. muallaf jadi tambah 10 sampai 15 persen (syafii antohio).

bagaikan contoh, dari demikian banyak muallaf di indonesia, 7 orang terkenal yang telah geser ke agama islam ialah : sandrina malakiano, marini, chicha koeswoyo, syafii antonio, bob hasan, w. s. rendra, dan el manik.

didunia, 7 orang diantara jutaan muallaf yang namanya relatif di tahu ialah : yusuf islam (penyanyi inggris) , muhammad ali (petintu amerika) , yusuf estes (penghotbah kristen, amerika) , murad hofmann (diplomat, jerman) , muhammad assad (wartawan internasional, austria) , selma a. cook (penulis, australia) , dan jeffery lang (profesor matimatika, amerika).

tingginya jumlah orang bagaikan muallaf, memfasilitasi mengembangnya islam jadi lebih kilat lagi. di jeman, sempat berlangsung beberapa 1. 250 orang non - muslim yang mendatangi dakwah muallaf amerika, yusuf estes, memutuskan buat jadi muslim

dan bersyahadat lekas di
hadapan dia. dalam tulisan - tulisan atau

ceramah - ceramah, senantiasa diucap kalau kristen ialah agama paling

besar didunia. hari ini, istilah itu tidak berlaku lagi. karna pergantian agama dunia telah membagikan perihal yang lain. ayo kita perhatikan sebagian dalil di dasar ini.

jumlah penduduk dunia (2013) ialah 7. 021. 836. 029. sebaran bagi agama ialah : islam 22. 43 persen , kristen katolik 16. 83 persen , kristen protestan 6. 08 persen , orthodok 4. 03 persen , anglikan 1. 26 persen , hindu 13. 78 persen , buddhist 7. 13 persen , sikh 0. 36 persen , jewish 0. 21 persen , baha’i 0. 11 persen , yang lain 11. 17 persen , non agama 9. 42 persen , dan juga atheists 2. 04 persen (www. 30 days. net).

terlebih lagi pula di katakan kalau jumlah penganut islam pada 2012 ialah 2. 1 milyar. sebaliknya jumlah penganut kristen dan juga protestan ialah 2 milyar. sampai - sampai islam saat ini ini, biarpun dibanding dengan penganut kristen dan juga protestan sekalipun, sudah jadi agama amat besar didunia (www. religiouspopulation). subhanallah.

penduduk dunia (2011) berkembang 137 persen dalam satu dekade amat akhir, dimana kristen berkembang beberapa hanya 46 persen , demikian kebalikannya, islam berkembang beberapa 5 kali lipatnya : 235 persen. (the almanac book of facts, 2011). disebutkan, apabila trend pertumbuhan ini senantiasa berjalan, diprediksikan pada th. 2030, 1 dari 3 warga dunia ialah orang islam. (www. muslimpopulation. com).

diliat per daratan, bagi informasi un (2012) , mulai semenjak th. 1989 sampai th. 2012, pergantian jumlah penganut agama islam yang amat kilat berlangsung di australia dan oceania/pacific 257. 01 persen ; kemudian berturut - turut diiringi oleh eropa 142. 35 persen ; amerika 25 persen ; asia 12. 57 persen ; afrika 2. 15 persen ; dan amerika latin 4. 73 persen (www. 30 - days. net).

bagi the almanac book of facts (2011) , dalam 10 th. amat akhir, warga dunia jadi tambah beberapa 137 persen. dimana penganut agama kristen jadi tambah beberapa 46 persen. lagi penganut agama islam jadi tambah beberapa 235 persen (www. geocities. com).

sampai diambil kesimpulan bahwa islam ialah agama dengan pertumbuhan penganut yang amat besar didunia, masing - masing tahunnya. pada 1990 sampai 2000, diperkiraan sekitaran 12. 5 juta orang dari bermacam - macam agama, geser ke agama islam. (guinness book of world records, 2011).

pergantian islam yang sangat kilat ini disebabkan oleh 2 aspek utama. kesatu, oleh tingkatan kelahiran (fertility rate) yang besar di negara - negara dengan sebagian besar warga muslim.

ke - 2, oleh jumlah sebagian orang yang geser (conversion) dari agama lain ke agama islam yang pula besar, terlebih di amerika, eropa dan australia dalam 20 th. amat akhir (the almanac book of facts, 2011).

bagi hasil poll (2012) di amerika, di tahu sekitaran 200. 000 orang masing - masing tahunnya geser dari agama kristen ke agama islam. (www. usislam. org)

satu riset oleh faith matters (2011) di inggris, di tahu bahwa dalam 10 th. amat akhir, diprediksikan jumlah orang inggris yang geser dari agama lain (kristen) jadi penganut agama islam ialah beberapa 5. 000 orang masing - masing th. (http : // insideislam. wisc. edu).

berkaitan dengan pergantian islam yang kilat ini, bagi cnn, penganut kristen kian tidak yakini kebenaran ajaran agama mereka. demikian kebalikannya penganut islam, keyakinan pada kebenaran agama mereka kian meningkat.

di indonesia tidak di tahu dengan tentu jumlah seluruhnya muallaf. namun penganut agama lain yang geser ke agama islam merupakan fenomena sosial yang riil dan trennya senantiasa meningkat. diprediksikan masing - masing th. muallaf jadi tambah 10 sampai 15 persen (syafii antohio).

bagaikan contoh, dari demikian banyak muallaf di indonesia, 7 orang terkenal yang telah geser ke agama islam ialah : sandrina malakiano, marini, chicha koeswoyo, syafii antonio, bob hasan, w. s. rendra, dan el manik.

didunia, 7 orang diantara jutaan muallaf yang namanya relatif di tahu ialah : yusuf islam (penyanyi inggris) , muhammad ali (petintu amerika) , yusuf estes (penghotbah kristen, amerika) , murad hofmann (diplomat, jerman) , muhammad assad (wartawan internasional, austria) , selma a. cook (penulis, australia) , dan jeffery lang (profesor matimatika, amerika).

tingginya jumlah orang bagaikan muallaf, memfasilitasi mengembangnya islam jadi lebih kilat lagi. di jeman, sempat berlangsung beberapa 1. 250 orang non - muslim yang mendatangi dakwah muallaf amerika, yusuf estes, memutuskan buat jadi muslim dan bersyahadat lekas di hadapan dia.
(sumber: redaksimuslim_com)

Baca Juga

MAHA BESAR ALLAH,!! "HARI INI ISLAM JADI AGAMA TERBESAR DI DUNIA" TOLONG DI SHARE MOMENT TERPENTING INI....
4/ 5
Oleh
Tampilkan Komentar
Sembunyikan