Senin, 11 Juli 2016

MENGHANCURKAN MASJID NABAWI TIDAK AKAN PERNAH BISA, INILAH SEBAB DAN KE-ISTIMEWAHANNYA

kala kita melaksanakan haji ataupun juga umrah, hingga kita hendak menginjakkan kaki di salah satu masjid di madinah yang begitu istimewa. ya, masjid nabawi menggambarkan masjid kedua sehabis masjid quba yang dibentuk oleh rasulullah kala hijrah ke madinah. di masjid ini pula ada makam rasulullah dan juga para teman - temannya.

saat ini, kita mendengar laporan yang menyedihkan. di mana orang yang mengakhiri hidupnya secara tragis, membikin keresahan di madinah, tepatnya bersebelahan dengan masjid nabawi. karena, di sanalah dia melaksanakan aksi bom bunuh diri, yang merugikan banyak orang. bisa jadi, orang tersebut bernazar menghancurkan masjid nabawi –wallahu ‘alam—. tetapi, siapa juga ia tidak hendak sempat terdapat yang dapat menghancurkan tempat tersebut, kecuali dengan izin allah swt. kenapa?

masjid nabawi mempunyai keutamaan tertentu yang tidak dipunyai oleh masjid - masjid yang lain. cuma masjid opsi yang memperoleh keutamaan ini. apa keutamaan masjid ini?

masjid nabawi merupakan salah satu dari 3 masjid yang disebutkan al - quran. karena, allah swt berfirman, “mahasuci allah yang telah memperjalankan hamba - nya pada sesuatu malam dari masjidil haram ke masjidil aqsha yang telah kami berkahi sekelilingnya, ” (qs. al - isra’: 1).

disebutkan masjid aqsha merupakan isyarat nyata kepada masjid nabawi, karna aqsha merupakan isim tafdzil (kata barang buat melebihkan) dari kata qashi (jauh). jadi, untuk orang yang berposisi di makkah al - mukarramah, hingga masjid yang jauh darinya merupakan masjid nabawi, lagi masjid aqsha itu seorang diri merupakan baitul maqdis. allah swt mengatakan masjid nabawi dengan isyarat kedua masjid tersebut, karna masjid nabawi belum terdapat kala ayat - ayat quran diturunkan.

tentang keutamaan masjid nabawi, rasulullah bersabda, “shalat di masjidku ini lebih utama daripada seribu shalat di masjid yang lain kecuali masjidil haram dan juga shalat di masjidil haram itu lebih utama daripada seratus ribu shalat di masjid yang lain, ” (diriwayatkan muslim).

rasulullah menjadikan masjid nabawi bagaikan masjid kedua di mana bepergian tidak diperintahkan dengan amat kecuali kepadanya. rasulullah  bersabda, “bepergian itu tidak diperintahkan dengan amat kecuali ke 3 masjid, masjid haram, masjidku ini dan juga masjid aqsha. ”

rasulullah berikan keistimewaan spesial kepada masjid nabawi yang tidak dipunyai masjid - masjid yang lain, ialah raudhah (halaman) mulia yang disabdakan rasulullah  dalam hadisnya, “di antara rumahku dengan mimbarku ada salah satu raudhah (halaman) di taman - taman surga, ” (muttafaq alaih).

diriwayatkan kalau rasulullah bersabda, “barangsiapa shalat 4 puluh shalat di masjidku ini dan juga tidak terdapat satu shalat juga yang terlewatkan darinya, dia ditulis leluasa dari neraka, leluasa dari siksa dan juga leluasa dari kemunafikan, ” (diriwayatkan ahmad, ath - thabrani dan juga at - tirmidzi. tetapi, hadis ini di - dhaif - kan syaikh al - albani dalam kitabnya, al - ahadis adh - dhaifah wal maudhu’ah hadis nomor. 364).

oleh karna itu, mendatangi masjid nabawi buat shalat di dalamnya merupakan ibadah dan juga seseorang muslim boleh menjadikan bagaikan tawassulnya kepada tuhan, sampai - sampai allah swt penuhi kebutuhannya dan juga membagikan keridhaan kepadanya. []
(sumber: infomoeslim_com)

Baca Juga

MENGHANCURKAN MASJID NABAWI TIDAK AKAN PERNAH BISA, INILAH SEBAB DAN KE-ISTIMEWAHANNYA
4/ 5
Oleh
Tampilkan Komentar
Sembunyikan